Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje

Omezit výpis podle okresu:

Okres Silnice č. Místopis Staničení (km) Typ a popis reklamního zařízení: Datum a popis místa, odkud bylo odstraněno: Č. jednací a datum vydání rozhodnutí správního úřadu Místo, kde je možné reklamní zařízení po uhrazení nákladů vyzvednout Datum vyvěšení
Louny II/229 xx xx ocelová samonosná konstrukce ve tvaru "A" svařená z čtvercových jeklů opatřená hnědým nátěrem umožňující upnutí potištěné reklamní plachty 07.03.2024, reklamní poutač odstraněn z pozemku parc. č. 4986/2 k.ú. Louny u silnice II/229 u okružní křižovatky ul. Rakovnická x Na Horizontu xx středisko Louny, sklad Černčice 08.03.2024