Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje

O nás

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace
Ruská 260
417 03 Dubí 3

Kontaktní email : sekretariat@susuk.cz

Datová schránka : 6hevxje
Profil zadavatele : Tender Aréna
 

Otevírací doba podatelny :
Po-Čt 7:00-14:00
Pá      7:00-12:00

IČ: 00080837
DIČ: CZ00080837

Zřizovatelem organizace je Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, PSČ: 400 02, IČ: 70892156

Název organizace zní: Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace.

Sídlem organizace je: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03

Intentifikační číslo příspěvkové organizace je: 00080837

Právní formou organizace je: příspěvková organizace

Hlavním účelem, pro který byla příspěvková organizace zřízena je:

Předmětem činnosti příspěvkové organizace je:

 1. Vedení evidence silnic, mostů a silničního příslušenství.

 2. Zabezpečení prohlídek silnic.

 3. Zabezpečení prohlídek mostních objektů.

 4. Provádění údržby a opravy silnic s cílem odstranit závady ve sjízdnosti, opotřebení, nebo poškození silnic, jejich součástí a příslušenství.

 5. Provádění údržby a opravy mostů.

 6. Zajišťování a provádění další činnosti vyplývající z práv a povinností stanovených zákonem č.138/1997 Sb., o pozemní komunikacích, v platném znění a vyhláškou Ministerstva dopravy a spojů ČR č. 104/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se uvedený zákon provádí.

 7. Provádění oprav a údržby pozemních komunikací.

 8. Provádění zimní údržby silnic.

 9. Realizace dopravních opatření, dopravních značení.

 10. Vydávání závazných stanovisek pro řízení vedená dle zákona č. 50/1976 Sb., č. 13/1997 Sb., č. 361/2000 Sb., č. 285/1995 Sb., č. 200/1998 Sb. a ostatních souvisejících.

 11. Zabezpečení správy a údržby silnic za krizových stavů.