Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje

Hlavní účel organizace

  1. Výkon vlastnických práv kraje k silnicím II. a III. třídy, včetně jejich součástí a příslušenství v rámci své územní působnosti.
  2. Provádění údržby a oprav sítě silnic II. a III. třídy o celkovém rozsahu 3 642 km včetně součástí a příslušenství.

  3. Provádění zimní údržby silnic I. třídy a dálnic D6 a D7 na území Ústeckého kraje včetně zajištění BESIP a vybraných činností běžné údržby.
  4. Součinnost s vlastníkem silnic II. a III. třídy v procesech výstavby či modernizace silniční sítě.