Omezení provozu na silnicích II. a III. třídy v Ústeckém kraji (stavební akce správce komunikace) k 10.12.2018

Okres Číslo silnice Místopis Staničení začátek (km) Staničení konec (km) Důvod omezení Způsob omezení Datum začátek omezení Datum konec omezení
Litoměřice III/2616 Staňkovice 0.750 0.850 oprava opěrné zdi úplná uzavírka 01.10.2018 17.12.2018
Louny III/22923 Domoušice 1.577 1.577 oprava propustku úplná uzavírka 19.11.2018 20.12.2018
Děčín III/25377 Dobkovice, most ev.č. 25377-2 0.778 0.784 rekonstrukce mostu kyvadlový provoz 23.07.2018 15.12.2018
Děčín III/26223 Horní Habartice 5.324 5.326 oprava propustku kyvadlový provoz 03.09.2018 31.12.2018
Děčín III/24095 Merboltice - Malý Šachov 14.706 14.811 oprava opěrné zdi kyvadlový provoz 05.09.2018 15.12.2018
Ústí n. L. III/26029 Lužec - opěrná zeď 1.655 1.675 oprava opěrné zdi kyvadlový provoz 01.11.2018 31.05.2019
Chomutov III/22520 Libědice 3.841 7.593 oprava živičného povrchu částečná i úplná uzavírka 17.10.2018 31.12.2018
Most III/2564 Mariánské Radčice 0.400 1.500 oprava živičného povrchu částečná uzavírka 04.12.2018 15.12.2018
Most III/2538 Braňany 10.600 11.200 oprava živičného povrchu částečná uzavírka 29.11.2018 10.12.2018