Omezení provozu na silnicích II. a III. třídy v Ústeckém kraji (stavební akce správce komunikace) k 26.04.2018

Okres Číslo silnice Místopis Staničení začátek (km) Staničení konec (km) Důvod omezení Způsob omezení Datum začátek omezení Datum konec omezení
Litoměřice III/23752 Lkáň 0.380 0.430 sanace opěrné zdi kyvadlový provoz 11.12.2017 30.06.2018
Litoměřice III/26117 Malešov - most ev.č. 26117-2 2.229 2.234 rekonstrukce mostu úplná uzavírka 01.03.2018 30.06.2018
Litoměřice III/24083 Držovice 0.600 0.604 rekonstrukce propustku úplná uzavírka 03.04.2018 03.06.2018
Litoměřice II/608 Doksany - most ev.č. 608-023 40.396 40.404 rekonstrukce mostu úplná uzavírka 09.04.2018 09.08.2018
Litoměřice II/240 x II/260 Hradec 64.933 64.983 sanace opěrné zdi obousměrný provoz - zúžený průjezdní profil 02.04.2018 31.05.2018
Litoměřice II/261 x III/24717 x III/24715 Malíč 36.305 37.450 oprava živičného povrchu kyvadlový provoz 23.04.2018 28.04.2018
Litoměřice III/26015 Vinné 2.340 2.345 sanace propustku úplná uzavírka 16.04.2018 30.06.2018
Litoměřice III/2609 Rochov 5.563 5.563 oprava propustku úplná uzavírka 24.04.2018 30.06.2018
Louny III/2498 Cárka - most ev.č. 2218-3 3.397 3.397 rekonstrukce mostu úplná uzavírka 15.02.2018 30.06.2018
Louny II/225 Dobříčany 21.860 21.935 sanace pilotových stěn úplná uzavírka 05.03.2018 20.05.2018
Děčín III/2652 Doubice 4.516 4.526 oprava propustku kyvadlový provoz 12.03.2018 30.06.2018
Děčín III/25855 Huntířov-Stará Oleška, most ev.č. 25855-2 1.032 1.230 oprava mostu a sanace komunikace úplná uzavírka 13.03.2018 30.06.2018
Děčín III/25381 Stará Bohyně 1.960 2.015 sanace svahů úplná uzavírka 20.03.2018 30.06.2018
Děčín III/26330 Rumburk - Horní Jindřichov 0.529 0.596 oprava opěrné zdi kyvadlový provoz 15.03.2018 31.05.2018
Děčín III/2637 Dolní Habartice - Malá Bukovina 6.347 6.467 sanace komunikace úplná uzavírka 03.04.2018 30.06.2018
Děčín III/26223 Horní Habartice 4.651 4.721 oprava opěrné zdi kyvadlový provoz 03.04.2018 30.06.2018
Děčín III/24095 Merboltice 13.093 13.248 oprava opěrné zdi kyvadlový provoz 05.04.2018 30.06.2018
Děčín III/2656 Staré Křečany, most ev.č. 2656-4 2.388 2.392 oprava mostu úplná uzavírka 23.04.2018 30.06.2018
Děčín III/26322 Mlýny - Kytlice 3.978 8.585 oprava živičného povrchu kyvadlový provoz 30.04.2018 31.5.2018
Děčín III/26322 Mlýny - Kytlice 3.978 8.585 oprava živičného povrchu úplná uzavírka 04.05.2018 05.05.2018
Děčín III/26322 Mlýny - Kytlice 3.978 8.585 oprava živičného povrchu úplná uzavírka 07.05.2018 12.05.2018
Ústí n. L. III/25841 Kojetice - most ev.č. 25842-2 4.239 4.245 rekonstrukce mostu úplná uzavírka 26.04.2018 31.10.2018
Ústí n. L. III/26036 Ústí n. L. - Ok Elba - ul. Kočkovská - Chuderov 4.700 5.700 oprava živičného povrchu kyvadlový provoz 16.04.2018 04.05.2018
Teplice II/254 Teplice - ul. Libušina; I. etapa OK Duchcovská - ul. Denisova 13.200 13.400 reko sítě - SÚS ÚK živičný povrch úplná uzavírka 03.04.2018 31.08.2018
Teplice II/254 Teplice - ul. Libušina; II. etapa ul. Denisova - ul. Jateční 13.400 13.580 reko sítě - SÚS ÚK živičný povrch úplná uzavírka 03.04.2018 31.08.2018
Teplice II/254 Teplice - ul. Duchcovská; ul. Sklářská - OK Duchcovská 12.613 13.150 reko sítě - SÚS ÚK živičný povrch úplná uzavírka 01.09.2018 30.09.2018
Chomutov III/22316 Petlery - směr II/223 1.700 1.900 oprava živičného povrchu úplná uzavírka 02.05.2018 31.05.2018