Omezení provozu na silnicích II. a III. třídy v Ústeckém kraji (stavební akce správce komunikace) k 16.10.2017

Okres Číslo silnice Místopis Staničení začátek (km) Staničení konec (km) Důvod omezení Způsob omezení Datum začátek omezení Datum konec omezení
Litoměřice II/246 Kostomlaty 43.708 48.048 oprava živičnébo povrchu obousměrný provoz - zúžený průjezdný profil 01.08.2017 31.10.2017
Litoměřice III/2604 Robeč 4.789 4.795 oprava mostu ev.č. 2604-1 úplná uzavírka 17.07.2017 31.10.2017
Litoměřice III/26015 Vinné 2.315 2.321 oprava mostu ev.č. 26015-2 úplná uzavírka 15.07.2017 30.10.2017
Litoměřice III/24043 Radešín 5.325 5.469 oprava živičnébo povrchu kyvadlový provoz 07.09.2017 31.10.2017
Litoměřice III/23927 Radešín 3.929 4.463 oprava živičnébo povrchu kyvadlový provoz 07.09.2017 31.10.2017
Litoměřice III/23928 Radešín 1.977 2.411 oprava živičnébo povrchu kyvadlový provoz 07.09.2017 31.10.2017
Litoměřice III/25832 Velemín - Bílý Újezd - Hrušovka 6.589 10.976 oprava živičnébo povrchu kyvadlový provoz 15.09.2017 30.11.2017
Teplice II/254 Duchcov - ul. Osecká, Teplická 6.800 7.200 výstavba okružní křižovatky ul. Osecká - kyvadlový provoz; ul. Teplická - zúžení jízdního profilu 09.05.2017 09.11.2017
Teplice III/2577 Razice - Mukov 2.600 5.400 oprava živičnébo povrchu kyvadlový provoz 16.10.2017 25.10.2017
Ústí n. L. III/25832 Řehlovice - Radejčín - hranice okresu Litoměřice 1.840 6.600 oprava živičnébo povrchu kyvadlový provoz 06.10.2017 31.10.2017
Děčín III/25380 Malšovice - most ev.č. 25380-4 0.883 0.889 rekonstrukce mostu úplná uzavírka 31.07.2017 31.10.2017
Děčín III/26223 Horní Habartice 5.328 5.392 rekonstrukce opěrné zdi kyvadlový provoz 14.08.2017 15.11.2017
Most II/271 Litvínov - Horní Ves 4.250 5.450 oprava konstrukčních vrstev silnice úplná uzavírka 14.09.2017 31.10.2017
Chomutov III/2524 Březenec průtah 1.906 2.591 oprava živičného povrchu obousměrný provoz - zúžený průjezdný profil 01.09.2017 30.10.2017
Chomutov III/2524 Šerchov - Blatno 5.710 6.409 oprava živičného povrchu obousměrný provoz - zúžený průjezdný profil 01.09.2017 30.10.2017
Louny III/2469 křižovatka II/246 - křižovatka I/7 0.000 1.777 oprava živičného povrchu obousměrný provoz - zúžený průjezdný profil 11.10.2017 31.10.2017